Valorizace podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího roku, což v roce 2019 činilo 31 225 Kč. Proto maximální výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2019 může dosáhnout 18 111 Kč. Maximální výše podpory při rekvalifikaci se počítá stejně, jen jde o 0,65 násobek a její maximální výše pro rok 2019 činí 20 297 Kč za měsíc.

Pro onkologicky nemocné je důležité včas o rekvalifikaci uvažovat, zejména pokud vím, že po ukončení onkologické léčby a rekonvalescence se nebudu moci ke své profesi vrátit a jen těžko najdu vhodné zaměstnání. Podmínkou zařazení do rekvalifikačního kurzu je být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání. Zájemcem o práci může být i osoba ve 3. stupni invalidního důchodu, pokud sdělí, že se cítí ohrožená na trhu práce, protože se dá předpokládat, že při následující revizní komisi jí bude 3. stupeň invalidity snížen. Onkologicky nemocný (pokud mu to zdravotní stav dovolí) se tak může ucházet o rekvalifikaci již na konci čerpání invalidního důchodu 3. stupně a ne až při snížení na 1. nebo 2. stupeň. Zájemce o zaměstnání ovšem není uchazeč a nenáleží mu tedy podpora v nezaměstnanosti ani podpora při rekvalifikaci. Vždy je třeba zvážit všechny aspekty dané situace a dle toho se rozhodnout.

Menu
Centra