Konec příspěvku na brýle od zdravotní pojišťovny

Od srpna 2019 nastane změna. Brýlové obruby budou hrazeny pouze u věkové skupiny do 14 let včetně, u ostatních bude úhrada obrub zrušena. Brýlové čočky (skla) budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v omezených indikacích. Konkrétně pouze torické plastové čočky nad deset dioptrií, případně takzvané vysokoindexové, ale ty až po schválení revizním lékařem. Tyto čočky potřebuje zhruba jedno procento populace. Zdravotní pojišťovny za příspěvky na brýle vydávají ročně několik set milionů korun. Uspořené peníze půjdou na úhradu jiných pomůcek. Podle očních lékařů může zrušení příspěvku vést k tomu, že lidé budou méně chodit ke svému očnímu lékaři. Díky příspěvku od pojišťoven totiž přišli do oční ordinace i lidé, kteří by jinak zamířili pro brýle rovnou do optiky. Teoreticky tak může dojít ke snížení záchytu jiných očních vad v populaci, například zeleného zákalu.

Menu
Centra