S Amelií do práce

Amelie, o.s. zahájila v dubnu 2013 dvouletý projekt s názvem „Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci“, jehož hlavním cílem je poskytnout lidem po onkologické nemoci komplexní podporu při hledání a udržení pracovního místa.

Všechny aktivity projektu jsou ZDARMA, účastníkům navíc nabízíme příspěvek na dopravu a stravu, hlídání dětí a placenou pracovní praxi.

V rámci dvouletého projektu proběhnou 4 vzdělávací bloky každý v délce 5 měsíců s účastí 2-3krát týdně. První vzdělávací blok ZAČÍNÁ V SRPNU TOHOTO ROKU.

Na začátku každého vzdělávacího bloku stojí zmapování silných stránek a individuálních potřeb jednotlivých účastníků. V další fázi účastníci absolvují 8 z 11 vzdělávacích kurzů. Na vzdělávací kurzy navazují výběrová řízení na zkoušku v zajímavých firmách. Další praktickou zkušeností bude realizace vybraných skupinových miniprojektů. Dvoutýdenní pracovní praxi mohou účastníci absolvovat u námi dojednaných zaměstnavatelů z oblasti komerční, manuální a sociální. Významnou podporu zároveň poskytneme při hledání a zprostředkování vhodného zaměstnávání. Důraz klademe i na podporu úspěšných absolventů projektu formou komplexního poradenství po ukončení účasti v projektu.

V případě dotazů či zájmu o účast v projektu nás neváhejte kontaktovat co možná nejdříve prostřednictvím e-mailu infoprojekt@amelie-zs.cz nebo telefonu 608 458 304

Další informace zde.

Leták ke stažení

Menu
Centra