Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci

Tisková zpráva, 19.června 2013

Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci

Amelie, o.s. zahájila v dubnu 2013 dvouletý projekt s názvem „Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci“, jehož cílem je poskytnout lidem po onkologické nemoci komplexní podporu při výběru, získání a udržení pracovního místa. Mzdové příspěvky budou důležitou motivací pro zaměstnavatele úspěšných absolventů projektu. Projekt je určen lidem v produktivním věku, kteří prošli onkologickou nemocí, zároveň žijí ve Středočeském kraji a pobírají invalidní důchod.

„Onkologické onemocnění se stává bohužel stále častějším, ale také lépe léčitelným. Zapomíná se však na to, že člověk po skončení léčby často musí začít znovu i v pracovním životě. Zda a jaké má zázemí je velice důležité i v budoucí prognóze nemoci. Počet lidí, kteří po ukončení léčby potřebují najít práci, se zvyšuje a zvyšovat bude. Zaměstnavatelé by se neměli obávat člověka po skončené léčbě zaměstnat, ale řada předsudků komplikuje situaci nemocným a jejich rodinám. Vítáme tento projekt, podporujeme jej a rádi bychom nabídli jeho absolventům vhodné pracovní místo i v naší nemocnici.“ říká MUDr. Petra Garnolová, primářka onkologie v Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši.

V rámci projektu proběhnou 4 vzdělávací bloky, každý v délce 5 měsíců, s účastí 2-3krát týdně. První vzdělávací blok začíná v srpnu tohoto roku a zúčastní se ho maximálně 15 klientů. Na začátku každého vzdělávacího bloku stojí zmapování silných stránek a individuálních potřeb jednotlivých účastníků. V další fázi účastníci absolvují odborně vedené kurzy, ve kterých získají důležité informace, které jim pomohou orientovat se nejen na trhu práce. V této části projektu dostanou účastníci projektu příspěvek na dopravu a stravu.

Účastníkům projektu bude umožněno získat co nejvíce praktických zkušeností, i proto jsou součástí každého vzdělávacího bloku tzv. výběrová řízení na zkoušku v nejrůznějších firmách, kde si účastníci vyzkouší telefonický kontakt se zaměstnavatelem, odeslání životopisu, motivačního dopisu a pracovní pohovor. To vše v bezpečném prostřední spolupracujících firem. Praktickou zkušeností bude výběr, plánování a realizace skupinových projektů, například uspořádání jednorázového programu pro Centrum Amelie.

Další část vzdělávacího bloku je zaměřena na získání pracovního místa, čemuž předchází placená pracovní praxe u dojednaných zaměstnavatelů z oblasti komerční, manuální a sociální. Praxe probíhá po dobu dvou týdnu, po 4 hodinách denně.  Na pracovní praxi navazuje aktivní podpora při hledání a zprostředkování vhodného zaměstnávání. Účinným prostředkem při oslovování vhodných zaměstnavatelů budou mzdové příspěvky. Důraz je kladen i na podporu úspěšných absolventů projektu formou komplexního poradenství ještě dva měsíce po získání zaměstnání.

„Z vlastní zkušenosti vím, jak je po nemoci důležité mít práci a tím pádem vědomí, že mě někdo potřebuje. Jsem moc ráda, že v rámci projektu vytvoříme nová pracovní místa v Amelii a pro dalších 15 osob zprostředkujeme pracovní místa na plné i částečné úvazky na volném pracovním trhu.“ Říká Pavla Tichá, ředitelka Amelie, o.s.

Úspěšní absolventi na závěr účasti v projektu obdrží certifikát o absolvování projektu, potvrzení o absolvování pracovní praxe a závěrečnou zprávu, která jim usnadní orientaci v pracovních předpokladech, silných  a slabých stránkách. 

Pro více informací kontaktujte Terezu Žílovou, e-mail: projekteu@amelie-zs.cz, tel.: 608 458 302

Tento projekt s reg. č. CZ.1.04/3.3.05/96.00192 vznikl v rámci OP LZZ, který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Menu
Centra