Psycholog v Libereckém Centru Amelie

Vždy poslední pondělí v měsíci od 8 do 12 hodin je k dispozici nově v Centru Amelie v Liberci psycholožka Mgr. Klára Háková. Zájemci o osobní konzultace s psychologem mohou přijít buď přímo v této době nebo se dopředu objednat na telefonu koordinátorky Centra 608 458 277 (pokud budete objednaní, zajistíte si čas a klid pro konzultaci). Tímto vítáme paní magistru do týmu Amelie.

A co je možné v konzultaci s psychologem probírat? Vše, co souvisí s onkologickým onemocněním u sebe nebo blízkého. Mnoho lidí nerozumí tomu, co se s nimi či jejich blízkými děje při čekání na diagnozu, po ní a nebo dále v životě s nemocí. Mají obavy ze svého prožívání, myšlenek nebo výkyvů nálad, mnohdy se stydí či dokonce viní. S nemocí jsou často spojované pocity bezmoci a strachu, i obtíže v mezilidských vztazích. To vše patří právě do konzultací, kde je možné mluvit otevřeně o všem, co člověka tíží a hledat v tom svou individuální cestu.

A proč vlastně? Rychlejší přijetí nové situace a vyrovnání se s ní, je totiž zdraví prospěšné, omezuje mnoho dalších zdravotních ryzik, ale také často urychluje úzdravné procesy v těle. V každém případě se člověk necítí sám a nepochopený a to přináší větší pohodu do života.

Proto se těšíme jak na onkologicky nemocné, tak jejich blízké, kteří chtějí posunout svou situaci dobrým směrem. Koneckonců, mohou přijít i společně.

Menu
Centra