Ani v létě nelenošíme

V běhu jsou samozřejmě všechna Centra Amelie a dobrovolnický program, víme, že nás je třeba i přes léto a kromě toho připravujeme školení a nabídku podzimních aktivit v Centrech. Ale pracujeme například také na Výzkumu psychosociálních potřeb onkologicky nemocných v ČR. Již proběhly kvalitativní rozhovory s osmi respondenty, na jejichž základě se tvoří dotazník, který zamíří ke všem, kdo se budou chtít účastnit a přispět k náhledu na to, co vlastně onkologicky nemocní v ČR kromě léčby potřebují. Také se připravuje nová brožura, zaměřená na pomoc všem, kdo se po onkologickém onemocnění chystají do práce. Najdou v ní mnoho informací, rad a postupů a snad se jim tak podaří snáze zorientovat na pracovním trhu. Na podzim se také rozeběhne mnoho konferencí, kterých se i Amelie bude aktivně účastnit příspěvky, které připravujeme. Chceme jimi podpořit onkologicky nemocné a jejich blízké a rozšiřovat informace o komplexní péči, její potřebě a možnostech pomoci. 

Amelie je tu proto, aby pomáhala žít život s rakovinou.

Menu
Centra