Psycholog Amelie i v Jablonci

Centra Amelie nabízejí pomoc a podporu přes odborné pracovníky

K čemu vlastně mohou být psychologové nebo sociální pracovníci v nemoci dobří?

Psycholog a sociální pracovník mohou výrazně podpořit zvládání změn, které onemocnění přináší do života nemocného i jeho rodiny. To, aby měl člověk dost informací a zvládl bez větších škobrtnutí náhlou a dlouhou řadu změn, je velmi náročné a stojí za to, si říci o pomoc.

Nyní je psycholog Amelie, díky spolupráci s nemocnicí v Jablonci nad Nisou, k dispozici přímo na oddělení každé pondělí.

Více i v tiskové zprávě.

Centra Amelie nabízejí bezplatnou pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým v Praze, Liberci, Olomouci, Rakovníku a také on-line přes telefon, e-mail nebo počítač.

Komplexní podpora v nemoci, tzv. psychosociální péče, by měla být nedílnou součástí léčby onkologického onemocnění a měla by nabízet podporu i blízkým nemocných. Pokud tomu tak je, pak člověk lépe zvládá onemocnění i  život s ním nebo s nemocným a výsledek se daří vyčíslit i v ekonomice státu.

Neváhejte kontaktovat podpůrné služby, svědčí to o vaší odvaze i odpovědnosti.

Menu
Centra