Hematoonkologie a pomoc pacientům v praxi (on-line přednáška)

14. 9. 2022  od 18:00

Přednáška bude rozdělena na dvě části – zkušenosti naší dobrovolnice na lůžkovém oddělení pražské hematoonkologie. V další části Vám koordinátorka pacientské organizace Alice Onderková představí onemocnění mnohočetný myelom, které po leukemii a lymfomu patří ke trojici nejčetnějších hematoonkologických onemocnění.

Charakterizuje nejčastější potíže pacientů i jejich blízkých a představí pacientskou organizaci, její působení i aktivity. Vše doplní příkladem malé kazuistiky a všem účastníkům odpoví na otázky.

Přednášku si můžete poslechnout v pohodlí doma na www.amelie-zs.cz/prednaska.

 

Menu
Centra