Proč se o rakovině ne/mluví – předsudky a tabu a jak jim nepodlehnout

Náplní setkání bude diskuse, hledání a formulace mýtů o rakovině, které potkáváme v praxi. Cílem je mapovat prostor tabu a předsudků a vytvářet zpětnou vazbu, která může narovnávat situaci ve prospěch všech nemocných a jejich blízkých.

Na setkání zveme zástupce pacientských a zastřešujících organizací a dále všechny zájemce, které téma zaujme.

Besedu povede Michaela Čadková Svejkovská a Jitka Polanská.

KDE?

Centrum Amelie Praha, Šaldova 15, Praha 8 – Karlín

KDY?

29. 1. 2015 od 17.00 do 18.30

Menu
Centra