Pro nemocné i jejich blízké i když PES 5

Centra Amelie a jejich aktivity pokračují dál

V současné situaci je pro nemocné i jejich blízké těžké kamkoli cestovat navíc. Přesto, je pro některé důležité, aby měli možnost osobního setkání a konzultace, to jim pracovníci, za dodržení zpřísněných hygienických opatření umožňují.

Pro ostatní jsou v provozu online služby přes skype, zoom nebo meet, e-mail a nebo telefon. Je možné takto čerpat individuální konzultace s psychologem, psychoterapeutem nebo sociálním pracovníkem, ale i skupinové aktivity.

Nyní se například připravuje celá řada online setkání:

Mnoho z online přednášek je pak k dispozici i na YouTube kanálu Amelie – to pro ty, kdo nestíhají, či se chtějí k aktivitám Amelie vrátit.

Kromě toho všechna Centra připravují i své aktivity, pokud to PES umožní.

Sledujte akce v Centrech na webu nebo facebooku Amelie.

Jsme stále s vámi!

Menu
Centra