Online setkávání – podpůrná online skupina

14. října, 11. listopadu a 9. prosince 2020, vždy od 16:30 do 17:30 hod 

 • podpůrná online skupina pro onkologicky nemocné a jejich blízké
 • moderátorky:  Kristýna Maulenová, MSc. a MgA. Olga Fleková

Cíle setkávání:

 • vytvořit bezpečný prostor pro sdílení zkušeností, pocitů a emocí spojených s onkologickou nemocí vlastní či blízkého
 • mít možnost otevřeně mluvit i o věcech, o kterých se s onkologickou nemocí moc nemluví

Pro koho je skupina určena:

 • dospělé onkologicky nemocné, bez ohledu na věk a diagnózu nebo stádium nemoci, a pro jejich blízké
 • lidi, kteří jsou otevření, nebojí se online prostředí, mají přístup k internetu

Další informace:

 • potkáme se jednou měsíčně
 • moderátorky kontaktujte vstupním dotazníkem na www.amelie-zs.cz/vstupni-dotaznik
 • kapacita je max. 10 lidí
 • používáme Google Meet
 • skupina je bezplatná, ale je dobré poskytnout zpětnou vazbu

 

Amelie