Připravované změny v zákoně o sociálních službách

7. 6. 2021

V Poslanecké sněmovně leží novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sněmovní tisk 1143.  Jednou z velmi diskutovaných změn je sloučení osobní asistence a pečovatelské služby do jedné služby.

Osobní asistence je služba, na rozdíl od pečovatelské služby, určená osobám samostatně si určujícím druh, rozsah a způsob poskytované služby, včetně jejího časového určení. Lidé se na poskytování služby aktivně podílejí, průběžně řídí, plánují její poskytování. Úhrada je u asistence za spotřebovaný čas a u pečovatelské služby je úhrada prováděna za úkony, jejichž cena je stanoveny vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Z naší zkušenosti s onkologicky nemocnými víme, že potřebují obě služby. Zejména starší osamělí muži i ženy potřebují úkony pečovatelské služby v domácnosti, které při náročné léčbě nebo zdravotním stavu nemohou dělat. A mladší klienti, například matky samoživitelky nebo osamělí lidé využívají flexibilně služeb osobní asistence a to mnohdy na úkony, které v pečovatelské službě nenajdeme.

Podobné je to v novele s ústavní péčí, kdy by mělo dojít ke sloučení všech druhů pobytových služeb do jedné služby. A bylo by pak čistě na poskytovateli, jaké služby a klienty by kumuloval.

Obě tyto změny řeší pouze nižší byrokracii a údajnou ekonomizaci pobytových služeb, ale rozhodně nezlepší kvalitu života dotčeným skupinám příjemců.

Poslankyně Aleny Gajdůškové z ČSSD navrhuje vypustit sloučení obou terénních služeb a zároveň stanovit parametry při slučování pobytových služeb do jedné. Uvidíme, jak a zda vůbec novela zákona v aktuálně názorově nepřehledné situaci ve Sněmovně projde.

Pokud máte s těmito službami zkušenosti a to jako příjemci nebo osoby blízké příjemců, budeme rádi za vás názor, který můžete napsat na socialni@amelie-zs.cz.

Menu
Centra