Příprava na konferenci Amelie

Konference „I slova léčí III.“ aneb mezioborová spolupráce v péči o onkologicky nemocné a jejich blízké je plánována na 21.11.2017 v Praze.

Realizační tým finišuje obsahovou část a připravuje se na provozní a komunikační aktivity. V horizontu 14ti dní se také spustí registrace pro účastníky.

„Jsme rádi, že se podařilo naplánovat krásnou zahraniční účast. Už nyní přislíbili účastníci z Polska, Slovenska a Slovinska a dojednáváme ještě s Maďarskem. Jako velmi pozitivní vidíme i odvahu jedné z pacientek, která převypráví otevřeně svůj příběh a tedy i pohled na léčbu.“ říká Šárka Slavíková, koordinátorka konference.

Co se dělo na konferenci se můžete podívat zde.

Menu
Centra