Přijďte do Center Amelie

Přijďte oslavit konce roku, setkat se s pracovníky, dobrovolníky a podporovateli.

Jako každý rok zvou Centra Amelie k předvánočním setkáním:

12.12. v 17 hodin proběhne setkání v Centru Amelie v Olomouci, které zároveň slaví své 10. výročí výstavou z historie působení Amelie v Olomouci.

13.12. v 15 hodin proběhne za Centrum Amelie v Rakovníku kulturně společenské setkání Iva a její hosté, netradičně tentokrát v zasedací místnosti Masarykovy nemocnice Rakovník (9. podlaží nové budovy).

18.12. v 16 hodin bude setkání v Centru Amelie v Praze, kterému předchází 17.12. v 17 hodin koncert šansonů Evy Cendors.

19.12. v 18 hodin bude setkání v Centru Amelie v Liberci, které doprovodí zpěvem také Eva Cendors.

Amelie a její pracovníci se těší na setkání s vámi, přijďte!

Menu
Centra