Minimální mzda a její vliv

Od 1. 1. 2019 stoupá minimální a minimální zaručená mzda na 13 350 Kč. Ministerstvo
práce a sociálních věcí chce od roku 2020 zajistit minimální mzdu ve výši poloviny
průměrné mzdy, která má v současné době hodnotu 30 265 Kč, ale zatím v tom
politici nejsou jednotní. Výše minimální mzdy má vliv na řadu výpočtů:

1. Uchazeč o zaměstnání v evidenci Úřadu práce, který nepobírá podporu v nezaměstnanosti,
si může přivydělat maximálně polovinu minimální mzdy, od ledna
2019 tedy 6 675 Kč.

2. Rodič dítěte může uplatnit daňový bonus, pokud jeho roční mzda dosáhne
na 6ti násobek minimální mzdy, což v lednu bude 80 100 Kč. Daňový bonus náleží
poplatníkovi v případě, že jeho daňové zvýhodnění (součet slevy na poplatníka
a daňového zvýhodnění na děti) je vyšší, než jeho daňový odvod (15 % ze základu
na daň). Výše daňového bonusu odpovídá rozdílu zvýhodnění a odvodu. Potíže
mohou mít například rodiny, kde jeden rodič je invalidní, bonus tedy nemůže čerpat
a druhý nepracuje na celý úvazek, protože se musí starat o děti a invalidního
partnera.

3. Osoba bez zdanitelných příjmů musí sama odvádět zdravotní pojištění, alespoň
v jeho minimální výši, což je 13,5 % z minimální mzdy a pro rok 2019 to činí
1 802 Kč za měsíc. Zdravotní pojištění na rozdíl od sociálního musí být uhrazené
za každý den. To asi nejvíce pocítí studenti vysokých škol nad 26 let nebo studenti
středních a vysokých škol, které nejsou uznané jako soustavná příprava na budoucí
povolání, ženy v domácnosti, které nemají dítě do 7 let nebo 2 děti do 15 let nebo
osoby, které byly vyřazeny z Úřadu práce.

4. Lidé s jedním kratším úvazkem pokud je jejich příjem nižší než minimální
mzda, budou mít od ledna nižší čistý příjem. Zdravotní pojištění jim musí zaměstnavatel
strhnout do výše, kterou by odváděli, pokud by pobírali minimální mzdu.
Pokud má osoba více kratších úvazků, odvody zdravotního pojištění se sčítají.
Tato problematika se nejvíce dotkne osob v 1. a 2. stupni invalidního důchodu,
které mají malý úvazek ze zdravotních důvodů a rodin s větším počtem malých
dětí, kde mnohdy jeden z rodičů musí mít malý úvazek, aby péči o děti zajistil, jim
od ledna měsíčně z výplaty ubude, protože jim zaměstnavatel rozdíl z pojištění
odvede.

Menu
Centra