Portrét v Čechách pohledem dvou staletí

14. 2. 2020  od 10:00  

  • sraz v 10:00 hod. před vchodem
  • Místo:  Císařská konírna, Pražský hrad – II. nádvoří, Praha 1
  • Doprovází M. Čadková Svejkovská
  • Vstupné 140,-/70,- senioři, ZTP
  • Letáček zde

Menu
Centra