Žijeme zde spolu

Tato část Tulipánového měsíce je vždy zaměřena na akci ve prospěch onkologicky nemocných i jejich blízkých. Zapojit se může každý, kdo chce a podle toho jak se cítí. Chceme, aby lidé s rakovinou nebyli sami, aby věděli, že na ně lidé venku, mimo nemoc, myslí. Vyjádřujeme účast výzdobou nemocnic, návštěvami a dalším programem. Dáváme vzkaz naděje a soudržnosti nemocným a jejich blízkým. Zapojují se děti i dospělí.

Po celý měsíc březen 2018 jsme dělali výzdobu na onkologických a hematoonkologických odděleních nemocnic, ale i na ambulancích, onkologických lůžcích a v mamocentru. Výzdobu připravili jednotlivci, školy a školky, ale i další organizace.

V nemocnicích se realizovaly akce pro nemocné – výtvarné dílny, hudba, lidský jukebox.

Do akcí se připojila i Centra Amelie, která nabízela přednášky, workshopy a akce jak pro nemocné, tak pro jejich blízké či širokou veřejnost.

Co se podařilo:

  • Výzdoba 12 nemocnic v ČR, více než 26 oddělení
  • Spolupráce se 73 institucemi (zejména školskými)
  • 3.103 obrázků – osob zapojených do tvorby výzdoby
  • 56 dobrovolníků odpracovalo více než 106 hodin
  • Realizace 9 akcí v nemocnicích pro nemocné
  • Realizace 15 akcí v Centrech Amelie pro širokou veřejnost
  • Zapojení více než 230 osob přímo
  • Nepřímo zapojených asi 8.000 osob

Kdo měl chuť, se zapojil.

Menu
Centra