Výzdoba

Výzdoba v nemocnicích a ordinacích je vzkazem nemocným, „nejste v tom sami, jsme s vámi“.

Do výzdoby se zapojuje široká veřejnost tak, že posílá své obrázky. Zapojují se jednotlivci, školy, školky, spolky hasičů a mateřská centra a další.

Poslední týden v únoru a první v březnu se výzdoba přesune díky dobrovolníkům na onkologická oddělení nemocnic a do ambulancí, aby vzkázala nemocným, že na ně někdo venku myslí. Výzdoba bude těšit příchozí po celý měsíc březen.

V tuto chvíli víme, že budeme zdobit:

Hematoonkologickou ambulanci ve VFN v Praze

Onkologická lůžka na Gynekologicko porodnickém oddělení VFN v Praze

Onkologickou ambulanci a přilehlé prostory v FN Olomouc

Onkologické oddělení – lůžka ve FN Olomouc

Onkologická lůžka a další prostory Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc

Onkologickou ambulanci v Nemocnici Na Bulovce v Praze

Onkologická lůžka a stacionář v Nemocnici Na Bulovce v Praze

Onkologické oddělení a ambulance v Krajské nemocnici v Liberci

Onkologická ambulance a další prostory Okresní Nemocnice Příbram

Onkologické oddělení Jihlavské nemocnice

Onkologická ambulance Nemocnice Havlíčkův Brod

Do výzdoby se zapojují kromě dobrovolníků Amelie a dobrovolníků z řad široké veřejnosti i spolupracující organizace. Mezi nimi jsou:

Dobrovolnické Centrum Okresní Nemocnice Příbram

Volné uskupení Jihlavských onkologicky nemocných

Spolek pro hospic na Vysočině Mezi stromy

A nyní se již první obrázky k výzdobě scházejí, možná mezi nimi budou i ty vaše.

Stejně jako ten z arteterapie v Centru Amelie Olomouc, které vyrobili onkologicky nemocní pro onkologicky nemocné – opravdu každý může přiložit ruku k dílu!