Příspěvek na zvláštní pomůcku

⇐ předchozí kapitola      další kapitola ⇒

Poskytuje se podle zákona č. 329/2011 Sb. a vyhlášky č. 388/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v sobě slučuje několik dříve poskytovaných klíčových příspěvků pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky, na úpravu bytu). Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení.

Žádost se podává na úřadu práce na oddělení dávek pro zdravotně postižené. Žádost je ke stažení na webu MPSV: www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o–prispevek-na-zvlastni-pomucku.

Onkologicky nemocní obvykle nemají na tyto příspěvky nárok, pokud nemají výrazné funkční postižení vzniklé po operaci nebo z důvodu jiného onemocnění.

⇐ předchozí kapitola      další kapitola ⇒

Menu
Centra