Příspěvek na mobilitu

⇐ předchozí kapitola      další kapitola ⇒

Poskytuje se podle zákona č. 329/2011 Sb. a vyhlášky č. 388/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, je opakující se dávkou, která je měsíčně vyplácena osobě starší 1 roku:

  • která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P,
  • která se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována,
  • které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o  sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v  domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,
  • z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené v předchozí odrážce,
  • nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče
  • v průběhu hospitalizace.

Žádost se podává na úřadu práce na oddělení dávek pro zdravotně postižené. Žádost je ke stažení na webu MPSV: www.mpsv.cz/web/cz/-/zadosto-prispevek-na-mobilitu. Řízení o příspěvku je vždy přerušeno, dokud není rozhodnuto o stupni průkazu mimořádných výhod. Tato informace bývá oznámena dopisem.

Výše příspěvku činí 550 Kč měsíčně. Vyplácí se tzv. zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Na žádost příjemce může být příspěvek na mobilitu vyplácen jednou splátkou vždy za tři kalendářní měsíce, za které náležel.

⇐ předchozí kapitola      další kapitola ⇒

Menu
Centra