Podpora v umírání doma není optimální

Zejména pro onkologicky nemocné a jejich blízké

Můžeme to ale změnit a to je to důležité!

Amelie dlouhodobě monitoruje vývoj ve zdravotně sociální oblasti a aktivně podává zpětné vazby, že něco nefunguje optimálně. Jednou z našich iniciativ je i sledování dávky Dlouhodobého ošetřovného. Ta je určena blízkým umírajících a umožňuje jim, aby se souhlasem zaměstnavatele, pečovali o svého nemocného až po dobu tří měsíců. Tak mu zajistí umírání doma, což je přáním většiny Čechů a také nejlevnější varianta této životní události pro stát.

Na dávku ale nedosáhne většina onkologicky nemocných, kteří nesplní potřebnou dobu sedmidenní hospitalizace, která musí bezprostředně předcházet vypsání této dávky.

V tuto chvíli by měla být v Poslanecké sněmovně projednávána změna, která by situaci vyřešila. Otázkou je, zda projde a od kdy bude nastavena její platnost.

Amelie proto iniciuje odbornou i laickou podporu této změny vydáním tiskové zprávy a také výzvou k oslovení poslanců. Do výzvy se zapojilo již 14 zástupců onkologických pracovišť, různých odborností, kteří ji podporují. Jením z nich je MUDr. Pavel Jindra, Ph.D., primář Hematologicko-Onkologického oddělení FN v Plzni, ten k současné situaci říká:

„Zrušení nezbytnosti hospitalizace – a to jakkoliv dlouhé – pro přiznání dlouhodobého ošetřovného u onkologických pacientů jednoznačně podporuji. 

Budu-li se držet svého oboru, tak ve své každodenní praxi se starám o mnoho pacientů, kteří mají například rezistentní leukémii, či lymfom a kteří jsou odkázání na pomoc a ošetřování blízkých a přitom v podstatě potřebují pouze čas od času podat transfuzi krve či krevních destiček, případně upravit analgetickou medikaci. Těmto nemocným zbývá maximálně několik týdnů života a nedává jakýkoliv smysl, aby tento omezený čas, který mohou strávit mezi blízkými byl zkrácen nesmyslným administrativním požadavkem na nějakou stanovenou dobu hospitalizace.

Pokud lze adekvátní paliativní péči poskytnout ambulantně, pak to nemá smysl medicínský, je to nesmyslné ekonomicky (hospitalizace je vždy dražší než péče doma, mimo zdravotnické zařízení) a především je to neobhájitelné z pohledu etického.

Věřím, že co nejrychleji dojde k nápravě výše uvedených diskriminačních omezení a rodinní příslušníci onkologických nemocných s paliativní péčí budou mít šanci se o ně důstojně postarat v posledních dnech jejich života.“

Oslovte své poslance, řekněte jim, co si k tomu myslíte.

Společně vytvoříme potřebnou změnu!

 

Menu
Centra