Paliativní péče a mezioborová spolupráce

Zdravotně sociální či sociálně zdravotní pomezí v praxi

Amelie dlouhodobě mapuje a hledá cesty spolupráce v pomezí oborů. Za léta své odborné práce může hodnotit a vidí velký posun, který se v mnoha oblastech děje. Dává to naději i onkologicky nemocným, že časem budou mít dostupné služby podle svých potřeb, které nejsou omezené jen jejich fyzickým zdravím.

Vyloženým důkazem toho je dění v paliativní péči. Konkrétně pak podpis Memoranda o systematickém rozvoji paliativní péče v ČR, které proběhlo v těchto dnech na půdě Ministerstva zdravotnictví a současně probíhající novelizace zákona o sociálních službách, která vzniká na Ministerstvu práce a sociálních věcí a která ve svém znění zahrnuje i služby paliativní (ad rozhovor MUDr. Slámou, předsedou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP). Podobným důkazem doufejme bude i dění v oblasti realizace Reformy psychiatrické péče, kde vznikají multidisciplinární týmy a mělo by dojít k propojenému plánování zdravotních a sociálních služeb.

Paliativní péče se v ČR rozvíjí, sice mnohde nerovnoměrně, ale rozvíjí. Mnohde fungují konziliární paliativní týmy v nemocnicích, rozšiřuje se péče v hospicech, ale i v domácích hospicových péčích. Závazek ke strategickému postupu v rozvoji je nyní viditelný. Věříme, že se v tomto rozvoji dostane místo nejen lidem v období těsně před jejích smrtí, ale i v obdobích mnohem časnějších, stejně jako jejich blízkým.

V Amelii místo pro nemocné i jejich blízké, ať už je jejich diagnóza a prognóza jakákoli, už teď je.

Menu
Centra