Ošetřovné a prázdniny

23. 1. 2021

Na základě usnesení vlády ze dne 22. ledna 2021 bylo prozatím prodlouženo plošné uzavření škol do 14. února 2021. Rodiče a jiné pečující osoby nadále mohou čerpat ošetřovné z důvodu uzavření školských a dětských zařízení. Výjimka se týká dnů školních prázdnin.

Podobně jako v době vánočních prázdnin ke konci minulého roku, tak v době pololetních prázdnin (29. ledna 2021) a také období jarních prázdnin dle jednotlivých regionů, není možné čerpat ošetřovné na dítě.

Podmínky zůstávají stejné od počátku podzimní vlny pandemie COVID-19. Ošetřovné je možné čerpat na péči o dítě mladší 10 let. Pečující osoby OSVČ nemají nárok na ošetřovné, v jarní vlně pandemie šlo o příspěvek v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, o kterém se vede diskuse i nyní a bude případně řešen zpětně. Nárok na ošetřovné mají i osoby pracující na dohodu o provedení práce (DPP) nebo o pracovní činnosti (DPČ), pokud je za ně odváděno sociální pojištění. Nárok na ošetřovné má rodič, který pracuje a současně čerpá rodičovský příspěvek. Rodič, který pouze čerpá rodičovský příspěvek, nárok na ošetřovné nemá.

Rodiče proto po skončení měsíce ledna standardním způsobem vyplní „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“ a předají ho zaměstnavateli. Nebudou generovat nové číslo žádosti, použijí číslo z předešlé žádosti (za prosinec).

Pokud rodiče ošetřovné za měsíc prosinec nečerpali (tj. negenerovali žádost) a poprvé žádají až za měsíc leden, vygenerují si žádost za měsíc leden včetně čísla žádosti. V žádosti o ošetřovné v části A uvedou, že školské zařízení je uzavřeno od 21. 12. 2020 a následně vyplní dny, kdy pečovali o dítě za měsíc leden.

Pokud byla škola otevřena pro 1. a 2.ročník, nárok na ošetřovné není, a to ani v případě, kdyby s výukou doma po určitou dobu souhlasil ředitel školy, například z důvodu zvýšené obavy o zdraví žáka nebo blízkých.

Více informací a formuláře ZDE

Datum 14. února 2021 nemusí být konečným datem pro uzavření škol a termín uzavření se může prodloužit.

Menu
Centra