Amelie stále spolehlivá organizace

Jak potvrzuje ověření značky spolehlivosti

Amelie, z.s. se v roce 2015 zapojila do projektu Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) a také poprvé prošla hodnocením spolehlivosti. Od tohoto roku každoročně prochází kontrolou interních procesů včetně hodnocení nákladovosti.

Cílem AVPO je ukázat zdravé neziskové organizace a tak usnadnit spolupráci partnerům, včetně dárců.

Amelii bylo v lednu 2021 na základě úspěšného ověření umožněno další rok používat značku spolehlivosti.

Věříme, že i takto ukazujeme dobrou praxi neziskových organizací.

Navíc takto říkáme našim dárcům a podporovatelům, že Amelii a její myšlenku stojí za to podporovat.

Jsme rádi spolehliví!

Menu
Centra