Onkologická nemoc v rodině – účast na výzkumu

Hledají se otevřené a odvážné rodiny, které by sdílely svou zkušenost

Téma výzkumu: Onkologická nemoc v rodině

Výzkum je součástí bakalářské práce v rámci studia jednooborové psychologie na FF Univerzitě Palackého v Olomouci.

V této práci se zaměřím na aspekty života rodiny, která se v určité fázi setkává s onkologickým onemocněním jednoho z rodinných příslušníků. Co se děje s rodinou, když jeden člen vážně onemocní? Cílem práce je popsat vliv onemocnění člena rodiny na kvalitu života rodiny.

 

Účastníci výzkumu: Rodina s onkologicky nemocným

Kritéria: onkologický pacient (v částečné nebo kompletní remisi) + jeho blízcí, kteří žijí ve společné domácnosti, případně blízcí, kteří jsou v úzkém kontaktu s onkologicky nemocným

Velikost skupiny: 2 až 3 osoby (1 nemocný + 1-3 blízké osoby)

Věk účastníků: pouze dospělí 18+

 

Metoda výzkumu: rozhovor s rodinou

Základní metodou bude rozhovor s rodinou. Rozhovor proběhne se všemi účastníky dané rodiny najednou. Délka rozhovoru bude 1,5hod a místo rozhovoru bude zvoleno dle požadavků rodiny.

Z rozhovoru bude pořízena audio nahrávka, která bude následně použita na přepis rozhovoru. Poskytnuté informace z rozhovorů budou zdrojem pro zpracování bakalářské práce s cílem popsat vliv onemocnění člena rodiny na život rodiny.

 

Souhlas a anonymizace dat: v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o Ochraně osobních údajů

Data z rozhovorů budou získána na základě dobrovolného písemného souhlasu účastníků a dále zpracována a archivována na bezpečném místě v anonymizované podobě bez souvislosti se jmény a kontakty. Identifikační údaje budou trvale odstraněny z materiálů.

 

Info o výzkumníkovi: Mgr. Monika Máchová

Jmenuji se Monika Máchová, je mi 47 let a moje dosavadní zkušenosti jsou spojené s lidmi. Jako kouč se účastním projektů, které nabízejí individuální podporu lidem. Jako dobrovolník v Amélii nabízím psychosociální podporu onkologickým pacientům. Studuji dálkově psychologii s cílem ještě více porozumět a podporovat lidi ve složitých životních obdobích. Snažím se využívat mé schopnosti a zkušenosti co nejlépe a hlavně smysluplně.

 

Přínos výzkumu: potenciál přinést pozitivní změny v podpoře rodin během nemoci

Výzkumy zaměřené na porozumění a identifikaci potřeb rodin s onkologicky nemocným mohou velmi přispět k následné intervenci a účinnější podpoře rodin s cílem zlepšení kvality života rodiny během nemoci.

 

Proč se stát účastníkem tohoto výzkumu? Účastníci výzkumů jsou klíčovými články v procesu objevování nových informaci. Vaše účast a vaše sdílení umožní identifikovat specifické potřeby rodin během nemoci, což umožní lékařům a dalším pracovníkům lépe přizpůsobit péči a podporu.

 

V případě vašeho zájmu a v případě jakýchkoliv dotazů jsem vám k dispozici na těchto kontaktech 775911719, moni.machova@seznam.cz.

 

Těším se na vás,

Monika

 

Celý text najdete ke stažení také ZDE.

Menu
Centra