S hrdostí se připojujeme ke gratulaci

Šárka Slavíková dostala cenu z rukou ministra zdravotnictví

Jedná se o cenu za přínos pro rozvoj zdravotně sociální péče za rok 2019. Tu jedenkrát ročně uděluje ministerstvo zdravotnictví jako ohodnocení odborných zásluh v oblasti zdravotně sociální péče určené osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým onemocněním. Ta letošní putovala Šárce Slavíkové, která poskytuje v Amelii odborné sociální poradenství, ale také se aktivně zasazuje o legislativní či procesní změny v přístupu k onkologicky nemocným a jejich blízkým.

Šárka tak naplňuje slogan Amelie v plné míře – pomáhá lidem žít život s rakovinou. Za to jí patří dík nejen z rukou Adama Vojtěcha, ale nás všech, kdo z její neviditelné práce těžíme.

Amelie je hrdým spolkem, který pracuje s kapacitami.

Děkujeme Šárko.

Odbornost je pro nás důležitá! 

Menu
Centra