Náhradní výživné a daňový bonus a další dávky pro rodiny

3. 7. 2021

Další novinkou občanského soudního řádu je náhradní výživné. Zavádí se novelou s číslem 588/2020 Sb. Účelem je pomoci zejména rodičům samoživitelům a jejich dětem, kterým se od povinné osoby (tj. nejčastěji od druhého rodiče) nedostává stanovené výše výživného. Pomoc má představovat tzv. náhradní výživné jako sociální dávka poskytovaná státem, na kterou bude nárok za předem stanovených podmínek. Maximální výše dávky bude činit 3 000 Kč za měsíc a bude možné ji čerpat nejdéle po dobu 24 měsíců či skončení nezaopatřenosti dítěte. Žádosti o náhradní výživné budou rodiče podávat na příslušný úřad práce.

Více ZDE.

Novelou zákona o státní sociální podpoře se zvyšuje přídavky na děti. Pozměňovacími návrhy však dochází k dalším změnám důležitým pro rodiny s dětmi. Upravuje se pobírání rodičovského příspěvku. Ten se vždy čerpal pouze na nejmladší dítě v rodině. Od data účinnosti novely dostanou rodiče při narození dalšího dítěte v rodině jednorázově zbývající částku příspěvku na předchozí dítě. Do novely se dostalo i zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti. Částka na druhé dítě se zvyšuje na 22 320 Kč ročně (1860 Kč měsíčně) a částka na každé třetí a další dítě se zvyšuje na 27 840 Kč (měsíčně 2320 Kč). Dle přechodného ustanovení k § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů se použije již pro zdaňovací období roku 2021.

Po projednání a navržení úprav Senátem se novela zákona vrátil k dalšímu projednání do Poslanecké sněmovny. Původně navržená účinnost 1. července 2021 se změnila, není již stanovena pevným datem, ale „dnem následujícím po vyhlášení tohoto zákona“. Což by mohlo být v průběhu měsíce července.

Menu
Centra