Kulatý stůl Hlasu pacienek v Senátu

Dne 2.10.2018 nezávislá platforma Hlas pacientek jíž je Amelie členem realizovala ve spolupráci s předsedou senátního výboru pro sociální a zdravotní politiku Doc. MUDr. Petrem Kolibou, CSc. kulatý stůl.

Hlavními tématy kualtého stolu byly potřeby pacientek s metatstaickým karcinomem prsu v sociální oblasti a možnosti zapojení pacientů do rozhodovacích procesů HTA a obecně na MZ.

Zástupci MPSV (Ing. Iva Merhautová, MBA– Náměstkyně sekce pojistných dávek a JUDr. Jiří Veselý, Ph.D – ředitel odboru lékařské posudkové služby) byli připraveni diskutovat na připravená témata: neomezených vycházek při pracovní neschopnoti, o situaci v posudkovém lékařství a o dlouhodobém ošetřovném a přinesli řadu zajímavých možností ke zlepšení situace a to nejen pacientek s metastatickým onemocněním, ale všech onkologických pacientů.

Hlas pacientek společně s ČOS bude dále pracovat na uvedení nastavených možností do praxe či posunutí do legislativních procesů.

Tisková zpráva ZDE

Nový web Hlasu pacientek ZDE!

Menu
Centra