Konference o dobrovolnictví

Srdečně Vás zveme na první ročník konference s názvem „I slova léčí“, aneb dobrovolníci na onkologických pracovištích, kterou pořádá Amelie společně s VFN a bude se konat 27.2.2013 v Charvátově sále III.Interní kliniky VFN a 2.LF UK.

K uspořádání této konference nás vedly jednak několikaleté zkušenosti s dobrovolnickými programy specializovanými na onkologickou problematiku, ale také zájem o spolupráci na její organizaci ze strany vedení VFN v Praze 2, jehož důvěry a podpory si velice vážíme.

Spolu s  kolegy z celé republiky se podrobněji zaměříme na úspěchy, ale i úskalí a možnosti dobrovolnických programů na onkologických pracovištích. Zkusíme společně pojmenovat důvody, proč právě zde je těžší dobrovolnické programy prosadit nebo udržet.
Více ZDE

Menu
Centra