Informovanost a rovné příležitosti

22.7.2020

V pondělí 20. července 2020 vláda České republiky projednala a schválila nový Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025. Národní plán je základním strategickým dokumentem, který určuje směřování vládní politiky v této oblasti.

Více info a celé znění ZDE.

Jeho součástí je také informovanost a to v nejrůznějších oblastech (zdravotní, sociální, přístupnosti budov atd.).

Zlepšení informovanosti ve zdravotnictví by měl zdravotně postiženým i všem občanům pomoci Národní zdravotnický informační portál NZIP, který pod záštitou Ministerstva zdravotnictví připravily Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Státní zdravotní ústav a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Obsah publikovaný na portálu je ověřovaný odborníky v dané oblasti medicíny. Díky NZIP jsou informace pro veřejnost dohledatelné na jednom místě. Aby měl portál svůj dopad, musí jej veřejnost přijmout, najít na něm to, co hledá a navštěvovat ho. Se vznikem portálu počítala strategie Zdraví 2020 s cílem zlepšit zdravotní gramotnost.

Na podzim proběhne podle náměstkyně ministra zdravotnictví Aleny Šteflové v ČR nová studie zdravotní gramotnosti a přinese mezinárodní srovnání, protože bude realizována ve zhruba dvou desítkách států. Bude dostatečný čas, aby portál NZIP pomohl úroveň zdravotní gramotnosti zvýšit?

 

 

Menu
Centra