Blízcí onkologicky nemocných jsou důležití

Pro nemocné i pro celou společnost a proto se jim i Amelie dlouhodobě věnuje.

Kdo vlastně jsou oni blízcí, pečující, téměř neviditelní ve své důležité roli? A jak vypadá jejich péče, co naplňuje a jaké k tomu jsou motivy? A jaký je důsledek jejich péče o blízkého?

Pečovatelem a blízkým onkologicky nemocného bývá nejčastěji parter nebo partnerka, ale stejně tak to jsou rodiče nebo děti a nebo sourozenci. Jsou to lidé, kteří věnují svůj čas nemocnému a v průběhu nemoci a léčby jej doprovází. Pomáhají mu finančně, emocionálně, organizačně či zprostředkovávají informace. Důležitou součástí jejich role je i to, že stojí mimo formální tým pomáhajících profesionálů a snaží se pečovat o pacientův pocit životní pohody. Angažovanost pečujících v průběhu nemoci je přirozeně proměnlivá podle fáze nemoci a nutnosti péče.

Sami pečující nejsou vedle nemocného a jeho nemoci téměř vidět. V posledních letech se však pomalu hromadí množství výzkumů o důležitosti role blízkých pro nemocné a také informace o tom, co péče o nemocného dělá s pečujícími. Mnohdy dopady péče nejsou jen pozitivní. Z výzkumů například vyplývá, že pečovatelé jsou často ohroženi stresem a jeho zdravotními důsledky. K tomu, se často přidávají finanční obtíže (péče potřebuje čas, který nemohou trávit prací) a celkovým zhoršením kvality života. Péče o blízkého nás prostě vždy něco stojí.

I proto, je důležité, aby se péče rozšířila z nemocného i na jeho blízkého a aby i blízcí nacházeli podporu pro sebe – ať už v podobě služeb nebo poradenství.

Role blízkých, pečujících je nezastupitelná a zasluhuje si péči a úctu.

 

Amelie