I nadále jsme Spolehlivá veřejně prospěšná organizace

Co to vlastně znamená a k čemu to je?

Amelie roku 2015 požádala Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR o hodnocení spolehlivost. Prošli jsme hodnocením bezpodmínečně s několika doporučeními ke zlepšení. Od té doby procházíme každé tři roky hodnocením a každoročním ověřením spolehlivosti a jsme kontinuálně spolehlivou, veřejně prospěšnou organizací.

Hodnocení organizací se dívá na jak na kvalitativní, tak na kvantitativní aspekty řízení organizace. Konkrétně sleduje cíle, hodnoty a poslání, správu, řízení a kontrolu, nakládání s daty ve všech podobách, fundraising, vztahy s veřejností, finanční řízení a nakládání s prostředky a transparentnost organizace. Jde o komplexní proces, který umožňuje kontrolu, ale i hodnocení, které slouží k rozvoji organizace.

Značka spolehlivosti, která je po kladném zhodnocení udělena, pak může pomoci donátorům při rozhodování, zda Amelii podpořit.

Pro Amelii je značka spolehlivosti puncem kvality a stejně jako každoroční dobrovolný finanční audit, ukazuje na to, že jsou získané prostředky vynakládány na podporu onkologicky nemocných a jejich blízkých efektivně a smysluplně.

Být nezisková organizace neznamená být nadšenec bez odbornosti, znalostí a dovedností nebo „spolek tetek“. Amelie pomáhá tam, kde je to třeba a svou činností mění nejen životy lidí, ale i přispívá ke společenským změnám.

Jsme hrdými nositeli hodnocení kvality a značky Prověřená veřejně prospěšná organizace.

Kvalita je důležitá všude!

Menu
Centra