Helena Máslová: Ženskost a zdravý vztah k sobě

8. 6. 2021  od 18:00

Cyklus Když se duše zeptá: Doktorka Helena Máslová uvede přednášku zaměřenou na ženy, psychosomatiku a péči o naši ženskost a zdraví. 

Jak souvisí vztah duše – mysl – tělo, proč není možné je oddělit a proč na tento vztah nesmíme zapomínat? Jak je důležitý zdravý vztah k sobě, sebepéče a sebepřijetí pro udržení ženského zdraví? A jak vlastně pečovat o ženskost? Online přednáška přinese psychosomatický pohled na ženy a na propojení emocí, psychické a fyzické stránky.

 

MUDr. Helena Máslová vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Zkušenosti z lékařské praxe ji přivedly k psychosomatické a primární medicíně a posléze k založení Centra psychosomatické péče. Nyní se věnuje zejména psychogynekologii, ženskému zdraví a reprodukci z pohledu psychosomatických souvislostí.

 

Cyklus přednášek Když se duše zeptá se zaměřuje na psychosociální témata a péči o duši. Přednášky s inspirativními osobnostmi a odborníky se zkušeností z psychologie, psychiatrie, sociální oblasti a psychosomatickým přístupem proběhnou každý měsíc – pravidelně v druhé úterý v měsíci od 18:00.

 

Přednáška bude volně dostupná na www.amelie-zs.cz/online.

Letáček ZDE.

Menu
Centra