Doporučení v prevenci onkologických onemocnění

Novinky, které vycházejí z odbornosti i praxe

V mnoha zemích světa jsou využívány pro různé situace tzv. doporučené postupy. V USA nebo VB jsou tyto „guidelines“ užívány často i pro situace, které by nás překvapily – třeba kdy do péče vstupuje duchovní. V ČR je známe např. z léčby, ale jejich široké uplatnění nás teprve čeká.

Nyní v USA v American Cancer Society (ACS) vydali změnu doporučení v oblasti prevence rakoviny díky fyzické aktivitě/cvičení a stravě.

Stále zůstávají v platnosti hlavní pilíře, kterými jsou:

  • mít a udržovat zdravou tělesnou hmotnost po celý život
  • být fyzicky aktivní
  • sledovat zdravé stravovací návyky v každém věku
  • nejlépe nepít alkohol

A co se mění? Zvyšuje se doporučená fyzická zátěž a to na 150–300 minut střední intenzity nebo 75–150 minut intenzivní fyzické aktivity týdně pro dospělé. V jídle se doporučuje rostlinná strava plná vlákniny, luštěnin, barevného ovoce a zeleniny a celých zrn, pouze s malým množstvím červeného masa. Tlak na snížení spotřeby alkoholu je dlouhou dobu stejný.

S ohledem na to, že mnoho našich individuálních rozhodnutí v oblasti zdravé výživy a chování je ovlivněno sociálními, ekonomickými a kulturními faktory bylo zahrnuto nové doporučení pro akci Společenství:

„Veřejné, soukromé a komunitní organizace by měly spolupracovat na celostátní, státní a místní úrovni s cílem rozvíjet, prosazovat a provádět změny politik a životního prostředí, které zvyšují přístup k cenově dostupným výživným potravinám; poskytovat bezpečné, příjemné a dostupné příležitosti pro fyzickou aktivitu; a omezit přístup k alkoholickým nápojům pro všechny jednotlivce. “

Přijďte si do Center Amelie pro svou porci doporučeného zdravého životního stylu!

Volně přeloženo z CancerWorld.net.

Menu
Centra