Dobrovolnický program

Všichni ve spolku Amelie a většina pracovníků Amelie jsou či byli dobrovolníky.

Dobrovolnictví je pro nás přirozené, důležité a vážíme si jej.

Bez dobrovolníků a jejich úsilí by Amelie nikdy nevznikla a ani by nemohla být.

Dobrovolnický program Amelie je realizován všude, kde jsou Centra Amelie. V nemocnicích jej najdete v Praze, Olomouci, Hradci Králové a Středočeském kraji. Mnoho dobrovolníků působí i v rámci spolku a jeho aktivit. Více informací najdete i v Dobrovolnické brožuře.

Dobrovolnický program Amelie je akreditován Ministerstvem vnitra ČR a řídí se doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR. Probíhá na odděleních onkologických a hemato-onkologických klinik a na onkologických lůžkách dalších klinik a to ve fakultních nemocnicích v Praze (VFN v Praze), v Olomouci (FN OL), v Hraci Královí (FN HK) a v Nemocnici Na Pleši. Dále probíhá i v Centrech Amelie.

Dobrovolnický program Amelie je specifický svým zaměřením výhradně na oblast onkologie. Vznik a registrace tak úzce specializovaného dobrovolnického programu byla reakcí na častou absenci dobrovolnických programů na onkologických odděleních. Důvodem je potřeba specifického výběru a přípravy dobrovolníků. Na vícedenních školeních Amelie se připravují i dobrovolníci pro jiná Dobrovolnická centra z celé ČR.

Koordinátoři dobrovolnického programu se zúčastňují pravidelných supervizí koordinátorů, vedených MUDr. Ivanou Kořínkovou – konzultantkou pro zdravotně-sociální oblast a specialistkou na dobrovolnické programy v nemocnicích, která stála u zrodu metodiky dobrovolnického programu Amelie.

Kdo je dobrovolník pro Amelii?

Do dobrovolnického programu Amelie se může přihlásit každý, kdo je starší 18-ti let a kdo má vážný zájem o dobrovolnickou práci na onkologických pracovištích, v Centrech Amelie a nebo pro spolek Amelie. Každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu chce vykonávat činnost ve prospěch onkologicky nemocných a jejich blízkých v souladu s nastavením a hodnotami Amelie. Dobrovolníci Amelie jsou obyčejní lidé jako vy.

Dobrovolníci Amelie docházejí do nemocnic na onkologická oddělení, aby podpořili dospělé pacienty a pomáhají v Centrech Amelie. Jejich posláním je přinášet nejen do nemocnic jinou formu lidského kontaktu a zpříjemnit nemocným a jejich blízkým čas, který zde tráví – popovídáním, četbou, procházkou nebo třeba společným luštěním křížovek.

V Centrech Amelie vypomáhají s administrativními záležitostmi nebo se jako dobrovolní lektoři podílejí na programu a v neposlední řadě spolupracují při jednorázových i pravidelných společenských a kulturních akcích.

Rozhovor s dobrovolnicí Amelie Na Pleši

Další rozhovor s dobrovolnicí v Olomouci

Video dobrovolnice Amelie Jitky o sobě a jejím dobrovolničení v Praze

Nejnovější rozhovor s dobrovolníkem Na Pleši

Co dobrovolníkům nabízí Amelie?

 • školení v oblasti dobrovolnictví, onkopsychologie a metod práce, včetně exkurze v nemocnici
 • pojištění pro výkon činnosti dobrovolníka
 • pravidelnou supervizi a metodické vedení
 • další vzděláváníneformální akce pro týmy dobrovolníků
 • zázemí profesionální neziskové organizace s odborným know-how
 • možnost realizovat své nápady v rámci aktivit v Centru, v nemocnici či ve spolku

Jak se stát dobrovolníkem pro onkologicky nemocné?

 1. Kontaktujte koordinátorku dobrovolníků a zašlete jí motivační dopis v rozsahu max. 1 strany a životopis, případně zašlete on-line přihlášku na školení.
 2. Ujasníte si své plány na vstupním rozhovoru s koordinátorkou. Neplatí pro dobrovolníky z jiných organizací, kteří jsou jenom na školení.
 3. Proškolíte se na dvoudenním školení.
 4. Doručíte vyplněný dotazník rozesílaný cca 14 dní po školení e-mailem či poštou či se domluví s koordinátorkou dobrovolníků.
 5. Po dohodě s koordinátorkou dobrovolníků podepíšete smlouvu o dobrovolnické činnosti, Kodex dobrovolníka Amelie a prohlášení o mlčenlivosti (podpisu smlouvy předchází doložení výpisu z trestního rejstříku). Budete pojištěni a zavedeni na místo výkonu dobrovolné činnosti.

Jak se stát dobrovolníkem pro Amelii – spolek či pomoc v zázemí?

 1. Kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Amelie a domluvte s ní svou představu o pomoci.
 2. Koordinátorka vás pak napojí na různé aktivity a lidi v Amelii.
 3. Projdete vstupním zaškolením (nevztahuje se na dobrovolnickou činnost s nemocnými, tam je třeba dvoudenního školení ad výše).
 4. Podepíšete dobrovolnickou smlouvu a projdete administrací k pojištění dobrovolníků a můžete se pustit do práce.

KONTAKTY:

Koordinátorka dobrovolníků Praha
E-mail: dobrovolnici@amelie-zs.cz
Tel. číslo: +420 733 640 872

Koordinátorka dobrovolníků Středočeský kraj
E-mail: dina.risianova@amelie-zs.cz
Tel. číslo: +420 608 458 303

Koordinátorka dobrovolníků Olomoucko 
E-mail: dobrovolnici.olomoucko@amelie-zs.cz
Tel. číslo: +420 734 409 757

Koordinátorka dobrovolníků Hradec Králové
E-mail: dobrovolnici.hk@amelie-zs.cz
Tel. číslo: +420 774 435 131

Koordinátorka dobrovolníků Liberecký kraj
E-mail: dobrovolnici.LK@amelie-zs.cz
Tel. číslo: 776 610 429

 

Školení je plánované na duben, září a listopad:

Zájemci se mohou průběžně hlásit a domluvit si informační schůzku s koordinátorkou dobrovolníků či využít on-line přihlášku.

Ještě by vás mohlo zajímat:

Menu
Centra