Dlouhodobé ošetřovné se posunulo

Onkologicky nemocní i jejich blízcí budou mít rovnou šanci na péči jako kdokoli jiný

Po více než roce se posunul návrh změny zákona, která se týká dlouhodobého ošetřovného. To mohou až na tři měsíce využívat blízcí k péči o svého nemocného, který to potřebuje. Dosud je však pro její čerpání klíčová sedmidenní hospitalizace, ze které je péče vypisována. Onkologicky nemocní, kteří jsou v naprosté většině léčeni ambulantně na takto dlouhou hospitalizaci nedosahují. A to ani u lidí v závěrečné fázi života.

Stává se tak, že i když by tuto dávku pro sebe na závěr života onkologicky nemocní s jejich blízkými využili, není to možné z tohoto důvodu. Změna by tuto situaci měla upravit.

Dále budeme sledovat cestu novely a intervenovat v její prospěch.

Věříme, že se podaří situaci pro onkologicky nemocné narovnat.

Dlouhodobé ošetřovné je výtečný nástroj, jen je třeba ho doladit.

Menu
Centra