Cesta k modernímu ošetovatelství XIII.

Ve dnech 15.-16.9.2011. proběhla ve FN Motol V Praze odborná konference s mezinárodní účastí Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII., kterou pořádala FN Motol a 2.LF UK ve spolupráci s ČAS. Pracovnice Amelie Mgr.Šárka Slavíková a Bc.Michaela Čadková Svejkovská prezentovaly dva příspěvky Sociální práce na onkologické klinice a v Amelii,o.s. a Centra Amelie a systém práce s onkologicky nemocnými a jejich blízkými (celé článeky v příloze).

Menu
Centra