Časopis Arteterapie

Na podzim vyšel v časopise Arteterapie č.25/2011 článek Bc.Michaely Čadkové Svejkovské s názvem Výtvarná sebezkušenostní dílna v Centru Amelie Praha. Časopis vydává Česká arteterapeutická asociace a je zaměřen na arteterapii, muzikoterapii a dramaterapii.

Menu
Centra