Amelie informuje ve veřejném prostoru

Podáváme informace, sdílíme a diskutujeme, jen tak můžeme posunout informace o psychosociální pomoci onkologicky nemocným i jejich blízkým dál a tam, kde jsou třeba.

Jak to děláme:

po celý březen Bistrá kráva, Olomouc výstava mandal
po celý březen OC Forum, Liberec výstava dílek k výzdobě
17.3. 16:30-18 Bistrá kráva, Olomouc workshop mandaly
19.3. 15-17 OC Forum žít život s rakovinou
30.3. 18-19.30 Online přednáška psychosomatika s Mgr. Hávou

A jak se ještě můžete do šíření informací zapojit:

Podporu projektu zapůjčil svou záštitou PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch v Liberci – za to mu patří dík.

Díky za finanční podporu realizaci komunikace patří:

Co se chystá v Tulipánovém měsíci

Menu
Centra