Zvýšení životního minima

4. 4. 2022

Životní minimum rodiny nebo domácnosti je součtem životního minima jednotlivých členů domácnosti. Částky životního minima se nařízením vlády zvýšily od 1. dubna 2022 o 10 %.

Životní minimum od 1. 4. 2022
Jednotlivec    4.250 Kč
První dospělá osoba v domácnosti    3.910 Kč
Druhá a další dospělá osoba v domácnosti    3.530 Kč
Dítě do 6 let    2.170 Kč
Dítě od 6 do 15 let    2.670 Kč
Dítě od 15 do 26 let    3.050 Kč

Vláda navýšení schválila v souvislosti s vývojem inflace, která v únoru 2022 dosáhla už 11,1 % (meziročně) a očekává se její další růst a kulminace mezi 13-14 %.

Zvýšením životního minima dojde k rozšíření okruhu osob, které dosáhnou na přídavek na dítě, porodné, příspěvek na péči a doplatek na bydlení. K navýšení vyplácené částky dojde u příspěvku na živobytí a příspěvku při pěstounské péči. Limit čerpání se zvýší u příspěvku na zvláštní pomůcku a u mimořádné okamžité pomoci.

Pokud jste v situaci, že jste o některou z výše uvedených dávek žádali a nevešli jste se do schválení, je nyní ke zvážení se o to pokusit znovu. Pokud byste potřebovali radu, kontaktujte naše sociální pracovnice https://www.amelie-zs.cz/pomoc-pro-zivot-s-rakovinou/centra-amelie/odborne-socialni-poradenstvi/

Menu
Centra