Zvýšení životního a existenčního minima

1. 4.2020

Od 1. dubna  je navýšené životní a existenční minimum. Minima ovlivňují mimo jiné i výši řady sociálních dávek. Zvýšení přichází poprvé od roku 2012.

Jednou z dávek, na kterou bude mít navýšení životního minima vliv je přídavek na dítě. Dávka je poskytovaná rodinám s nezaopatřeným dítětem při čistém příjmu do 2,7 násobku životního minima rodiny, které je určeno součtem výše uvedených částek dle počtu členů rodiny daného věku.

Zásadní vliv bude mít také u příspěvku na živobytí z dávek hmotné nouze. Zjednodušeně lze říci, že na něj mají nárok lidé, kterým po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nezbude částka na živobytí. Stát doplatí příjmy do výše životního minima. V praxi je však nutné splnit ještě další podmínky.

V případě potřeby pomoci nebo nejasnostech je tu pro vás Odborné sociální poradenství Amelie a to po telefonu, emailu, skype a případně i osobně, více ZDE

Menu
Centra