Zvýšení minimální mzdy v roce 2021

16. 11. 2020

Dnes vláda ČR schválila zvýšení minimální mzdy o 600 Kč na 15 200 Kč od ledna 2021.  Dosáhne tak na 42,4 % průměrné mzdy. Minimální mzda podmiňuje růst nejnižších úrovní zaručené mzdy. Ty stanovují nejnižší cenu práce odstupňovaně podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Máme 8 skupin prací.

Odbory požadovaly růst o 1 400 Kč, zaměstnavatelé chtěli zachovat stávající úroveň. MPSV předložilo 4 návrhy růstu o 400 Kč, 900 Kč, 1 400 Kč a o 1 800 Kč. Koalice se nakonec dohodla na kompromisu. Ministryně práce a sociálních věcí dlouhodobě říká, že by ráda viděla minimální mzdu ve výši 50 % té průměrné, což by při stávající průměrné mzdě kolem 34 000 Kč činilo 17 000 Kč. Zaměstnavatelé vidí situaci úplně jinak. Potýkají se s koronavirovou krizí a řeší propouštění zaměstnanců, které by právě zvýšení minimální mzdy mohlo urychlit. Mnoho firem udává, že nemají ani na to, aby udržely provoz. Chybí likvidita a je riziko dlouhodobé platební neschopnosti.

Růst mezd je pro občany zásadní. Podhodnocování ceny práce snižuje schopnost lidí žít na slušné životní úrovni a vede ke zvyšování výdajů na sociální dávky. Zároveň zvýšení minimální mzdy by mělo přinést do státní kasy na sociálním pojištění navíc 330 mil. Kč za rok, příjmy ze zdravotního pojištění by se mohly zvýšit o zhruba 140 mil. Kč za rok.

Minimální mzda  má vliv také na měsíční částku zdravotního pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů, která v roce 2021 bude činit 2 052 Kč (v roce 2020 činí 1 971 Kč), tedy 13,5 % z minimální mzdy. A také s dopočtem při odvodu zdravotního pojištění u osob, které mají pouze částečný úvazek se mzdou nižší než je minimální mzda a od tohoto dopočtu nejsou osvobozeni.

 

 

 

 

Menu
Centra