Změna životního stylu

Objednat se či získat informace můžete na tel. čísle 739 004 333 a 775 660 534.

Změna životního stylu je uzavřená skupinová aktivita určená onkologicky nemocným či jejich blízkým, která se zabývá aktivní změnou životního stylu se zřetelem na výživu, pohyb, relaxaci a aktivní odpočinek. Cílem aktivity je zlepšit fyzickou i psychickou kondici a odbourat některé nevhodné návyky a stereotypy. Aktivitu zajišťují terapeutky MUDr. Michaela Chrdlová a Radana Theodora Toulcová, dále farmaceutická konzultantka Mgr. Kateřina Šumberová. Na uzavřená setkání budou pravidelně navazovat otevřené tematické programy zaměřené na pohyb nebo výživu.  

Menu
Centra