Zkrácené pracovní úvazky

11. 7. 2022
Od ledna 2023 bychom se měli dočkat změny a podpory částečných úvazků.
O částečné úvazky má zájem velké množství skupin pracujících. Jedná se zejména o maminky při nebo po rodičovské dovolené, studenty, starobní důchodce a osoby se zdravotním postižením.
Přitom je v ČR forma zaměstnávání v pracovním poměru na zkrácený úvazek minoritní a to 5,7 %, zatímco v Německu jde o 27,9 % a Rakousku 28,7 %.

Zdá se, že tomu nepřispěla ani doba pandemie. Kdy řada zaměstnavatelů přistoupila na flexibilní formy práce jako je home-office, ale nechce se jim hlídat při práci víc lidí a tak ještě někteří částečné úvazky omezili.

Změna by měla být v tom, že pro zkrácené úvazky v délce 8–30 hodin týdně bude zavedena 5% sleva na pojistném z úhrnu vyměřovacích základů u stanovených skupin zaměstnanců.

Konkrétně se má jednat o tyto zaměstnance:
• osoby připravující se na budoucí povolání
• rodiče pečující o dítě mladší 10 let
• osoby starší 55 let
• osoby se zdravotním postižením
• osoby pečující o osobu blízkou mladší 10 let, která má přiznaný stupeň závislosti I, nebo o osobu blízkou, která má přiznaný stupeň závislosti II–IV (Příspěvek na péči)

Pokud má zaměstnanec více kratší úvazků, slevu na pojistném může uplatnit pouze jeden zaměstnavatel. Zákon uvádí i případy, kdy nárok na slevu nevznikne – například v případě, kdy úhrn vyměřovacích základů zaměstnance za kalendářní měsíc bude vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy v národním hospodářství. V letošním roce je průměrná mzda 38 911 korun a 1,5násobek tak činí 58 366,50 koruny.

Menu
Centra