Zdravotnické prostředky

7. 1. 2022

Novela zákona o zdravotním pojištění schválená koncem minulého roku přináší změnu v předepisování zdravotnických prostředků. Nově může určité prostředky předepsat všeobecná nebo dětská sestra. Jedná se např. o krycí a obvazový materiál, zdravotnické prostředky pro inkontinentní pacienty a pro pacienty se stomií a zdravotnické prostředky pro kompresivní terapii. Plánovaná je také elektronická preskripce zdravotnických prostředků, která bude pravděpodobně zahájena od 1. 3. 2022.

 

Menu
Centra