Zdravotní a sociální pojištění v roce 2021

17. 12. 2020

Zdravotní pojištění:

S účinností od 1. 1. 2021 dochází spolu se zvýšením minimální mzdy ke změnám v platbách pojistného na zdravotní pojištění u všech typů plátců.

Minimální měsíční výše zálohy u OSVČ se pro rok 2021 zvýší z 2 352 Kč na 2 393 Kč. Tuto zálohu je OSVČ povinna zaplatit poprvé za měsíc leden, se splatností nejpozději do 8. 2. 2021.

Od 1. ledna 2021 se částka pojistného, kterou musí platit OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů), zvyšuje z 1 971 Kč na 2 052 Kč měsíčně.

Od ledna 2021 bude platit stát za osoby, za které je plátcem pojistného, pojistné ve výši 1 767 Kč měsíčně místo dřívějších 1 567 Kč.

Sociální pojištění:

Minimální záloha na sociální pojištění se v příštím roce zvýší. Při jejím výpočtu vycházíme z Nařízení vlády 381/2020 Sb., které stanovuje všeobecný vyměřovací základ za rok 2019 a přepočítací koeficient, jež vychází ze statistik za první pololetí roku 2020. Společně popisují růst průměrných mezd a výsledkem jejich součinu je očekávaná průměrná mzda v roce 2021.

Minimální zálohu na sociální pojištění pro rok 2021 u OSVČ hlavní bude 2588 Kč a u OSVČ vedlejší bude 1036 Kč. S touto částkou měsíčně musí počítat například invalidní důchodce 1. nebo 2.stupně, který má OSVČ vedlejší malého rozsahu a chce mít rok 2021 započítaný na sociálním pojištění, například na budoucí starobní důchod. Pokud v příštím roce 2021 pokračujete v podnikání, budete novou výši záloh platit až od měsíce následujícího po tom, ve kterém podáte Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020.

Rozhodná částka od kdy musí OSVČ vedlejší platit sociální pojištění se zvyšuje z 83 604 Kč na 85 059 Kč zisku za rok.

Srovnání vybraných údajů v letech
Údaj platný pro rok 2018 2019 2020 2021
Průměrná mzda 29 979 Kč 32 699 Kč 34 835 Kč 35 441 Kč
Minimální záloha (hlavní činnost) 2189 Kč 2388 Kč 2544 Kč 2588 Kč
Minimální záloha (vedlejší činnost) 876 Kč 955 Kč 1018 Kč 1036 Kč

Minimální částka dobrovolného důchodového pojištění v roce 2020 činí 2 439 Kč, pro rok 2021 se zvyšuje na 2 482 Kč. Tato částka se týká například osob v dlouhodobé evidenci na Úřadu práce, za které již není plátcem stát nebo studentů VŠ.

Nemocenské pojištění:

Z minimálního vyměřovacího základu pak odvozujeme minimální zálohu pro OSVČ, které mají účast na nemocenském pojištění dobrovolnou. Činí 2,1 % z minimálního vyměřovacího základu a pro rok 2021 tak bude ve výši 147 Kč, z letošních 126 Kč.

Menu
Centra