Zaměstnanci KPMG si vybrali Amelii

KPMG Česká republika podpoří práci s onkologicky nemocnými lidmi.

K dlouhodobější spolupráci si vybrali v celofiremním hlasování zaměstnanci společnosti občanské sdružení Amelie.

Společnost KPMG Česká republika v příštích měsících podpoří činnost občanského sdružení Amelie, které poskytuje psychosociální pomoc lidem s onkologickými onemocněními. Tuto organizaci si k dlouhodobější spolupráci vybrali v celofiremním hlasování samotní zaměstnanci společnosti. Vybírali mezi několika organizacemi, které nejlépe prošly vzdělávacím programem ROK společně – KROK dopředu. Tento program, v jehož rámci se školí manažeři a pracovníci vybraných neziskových organizací nejen ve finančních tématech, zorganizovala společnost KPMG Česká republika již potřetí. Za projekt letos získala první cenu VIA BONA v kategorii Zapojování zaměstnanců do dárcovství a dobrovolnictví za sdílení profesionálního know-how s pracovníky z neziskových organizací. Partnerem projektu je od počátku obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz, která se podílí na jeho přípravě a realizaci.

„Zatímco ve finální fázi posledních dvou ročníků se naši zaměstnanci rozhodli podpořit organizace pečující o klienty s určitým tělesným či psychickým handicapem, letos bude naše pomoc směřovat organizaci, která se na profesionální úrovni věnuje onkologicky nemocným lidem a jejich rodinám. Činnost občanského sdružení Amelie vnímáme jako velmi důležitou, jedinečnou a v České republice nezastupitelnou,“ upřesnil výběr Pavel Závitkovský, Partner KPMG Česká republika odpovědný za CSR. „Jsme rádi, že díky projektu ROK společně – KROK dopředu se naši zaměstnanci mohli již potřetí stát přirozenou součástí rozhodování o tom, koho naše společnost podpoří. Stejně jako v uplynulých letech se zaměstnanci aktivně zapojí také do konkrétní pomoci vybrané organizace, především pak do poskytování odborné pomoci,“ doplnila Klára Tichá, koordinátorka společensky odpovědných projektů v KPMG Česká republika.

„Dlouhodobé spolupráce s KPMG Česká republika si velmi vážíme, protože její projekty v oblasti společenské odpovědnosti v České republice jsou pro neziskové organizace prospěšné a smysluplné. Konkrétně vzdělávání je u nás dlouhodobě podceňováno a o to více si ceníme energie, kterou společnost a její odborníci neziskovým organizacím věnují. Udělalo nám mimochodem radost, že úspěšného projektu ROK společně – KROK dopředu, u jehož zrodu jsme stáli, si všimli i organizátoři soutěže VIA BONA a udělili mu letos prestižní ocenění,“ komentoval projekt ředitel o.p.s. Neziskovky.cz Marek Šedivý.

V rámci programu ROK společně – KROK dopředu jsou pracovníci vybraných organizací školeni v oblasti finančního řízení, pravidel vedení účetnictví, daní či prezentačních a komunikačních dovedností. Součástí půlročního vzdělávacího programu je tradičně také řešení konkrétních úkolů. S neziskovou organizací, jejíž pracovníci si s řešením úkolů poradí nejlépe a která projde vítězně celofiremním hlasováním zaměstnanců, navazuje společnost KPMG Česká republika dlouhodobější spolupráci. Ta zahrnuje bezplatné odborné poradenství, pomoc zaměstnanců v rámci Charitativního dne KPMG Česká republika či finanční zajištění konkrétních záměrů vybrané organizace. V minulosti společnost KPMG Česká republika navázala v rámci tohoto programu spolupráci s občanským sdružením Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. – Klub Klubíčko Beroun Klubíčko a s Asociací pomáhající lidem s autismem.

O programu ROK společně-KROK dopředu informují webové stránky www.kpmg.cz v sekci věnované O nás Společenská odpovědnost.

Zdroj: Helpnet.cz

Menu
Centra