Zajištění pečovatelské a ošetřovatelské péče v době pandemie

26. 2. 2021

Většina domácích zdravotních péčí a pečovatelských služeb bojuje s kapacitou a možností přijetí klientů do péče. Část pracovníků mají nemocných, část v karanténě.

Je třeba na to pamatovat při plánovaném propuštění vašeho blízkého ze zdravotnického zařízení nebo při potřebě zavedení některé ze služeb. Vždy se snažit spojit s danou službou, co nejdříve, aby se mohla připravit nebo v případě přeplněné kapacity bylo možné najít jinou.

Situace je opravdu nelehká, což dokládá dopis od České asociace pečovatelské služby ministryni práce a sociálních věcí z dnešního dne. https://www.caps-os.cz/aktualne/

Některé pečovatelské služby, domácí zdravotní péče i domácí hospicové péče nejsou schopny přijímat do péče pacienty COVID pozitivní.

A některé před přijetím do péče vyžadují negativní test klienta na COVID-19 ne starší 48 hodin.

Kde nejrychleji hledat potřebné služby podle svého bydliště:

Pečovatelská služba (a další sociální služby): http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1614351103844_1

Domácí zdravotní péče (Home care): https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani-poskytovatele–pro-verejnost#

V případě potřeby specifické pomoci se můžete obrátit na sociální pracovníky Amelie: socialni@amelie-zs.cz, tel: 739 004 222

 

Menu
Centra