Vzdělávací program pro školy – Onkologicky nemocný v rodině

Preventivně vzdělávací program zaměřený na 8. ročníky základních škol byl spuštěn koncem loňského roku a nyní realizoval první dvě setkání se žáky. Součástí dvouhodinového setkání je kromě informací a debat i krátké video, ve kterém hovoří o svých zkušenostech onkologicky nemocní. Další setkání se plánují na podzim v několika dalších školách v Praze. Projekt je realizován díky podpoře Ligy proti rakovině a zdravotnímu odboru Magistrátu Hlavního města Prahy. Více informací o projektu najdete na našem webu v sekci vzdělávání.

Menu
Centra