Výzkum spánku první info

Výzkum je stále v běhu, ještě je možnost se zapojit!

Doposud dotazník o spánku onkologicky nemocných v ČR zodpovědělo více než 350 lidí. Je více žen a tradičních velkých diagnóz. Hledáme tedy zodpovězení dotazníku zejména u mužů a menších diagnóz, ale vítáni jsou všichni respondenti.

Zatím je vidět, že:

  • 74% lidí, kteří dotazník zodpověděli, před diagnózou nemělo problémy se spánkem.
  • Po diagnóze se u 25% z nich spánek nezměnil nebo se dokonce zlepšil.
  • U 53% z celkového počtu respondentů obtíže se spánkem přetrvávají.

Dotazník je stále v běhu a je možné se do něj zapojit ještě do konce září a to ZDE.

Výsledky poslouží informovanosti v oblasti spánku u onkologicky nemocných a budou cílit na změny, které je možné udělat.

Víte o někom, kdo je onkologicky nemocný nebo prošel onkologickou nemocí a mohl by se zapojit?

Pobídněte ho k zapojení, může to posloužit všem!

Menu
Centra